Sıfır Sayısı

Sıfır, varlık mı yokluk mu? Pozitif mi yoksa negatif mi? Sıfırı kim, ne zaman buldu? Neden çift kabul ediliyor. Sanırım sayılar tarihinde bu kadar soru hiç bir sayıya yöneltilmemişti.

İlk defa El-Harezmi tarafından kullanılan Sıfır, bir şeyin yokluğunu veya başlangıcını temsil etmektedir. Sıfır, bir sayı olduğu gibi ayrıca onluk sayma sisteminde kullanılan bir rakamdır.

Sıfır Pozitif mi Negatif mi?

Sıfır sayısı pozitif veya negatif sayılar arasında yer almaz. Yani pozitif değildir, negatif de değildir.

 Sıfır ve Sayı Doğrusu

Sıfır, sayı doğrusunda başlangıç noktasıdır. Sağında bulunan sayılar pozitif (+), solunda bulunan sayılar ise negatif (-) dir.

Sıfırın Çarpma ve Toplamadaki Etkisi

Sıfır, çarpma işleminde yutan elemandır. Yani herhangi bir sayının sıfır ile çarpımının sonucu sıfırdır.

Sıfır, toplama işleminde etkisiz elemandır. Yani sıfır ile bir sayıyı topladığınızda sonuç değişmez.

Bölme işleminde ise; sıfırın herhangi bir sayıya bölünmesi sıfır, herhangi bir sayının sıfıra bölünmesi ise tanımsızdır.

Sıfır ve Sayı Kümeleri

Sıfır Doğal Sayılar Kümesinin elemanıdır, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Gerçek Sayılar (Reel Sayılar) kümelerinin de elemanıdır.

Sıfırın Çift Sayı Olması

Sıfırın çift sayılar arasında sayılmasının mantığı şudur : “2 ile bölündüğünde sıfır kalanını veren sayılar çifttir” kuralı gereğince sıfırı ikiye böldüğünüzde kalan sıfır olacaktır. Bundan dolayı sıfır çift sayılar arasında kabul edilir.